ติดตั้งและตั้งค่าCentos web panel เพียง 1500 บาท ต่อครั้ง

centos web panel Pro  1 ปี + Apache & Varnish Cache & Nginx Reverse Proxy  ต่ออายุ cwppro ปีละ 600 บาท

ระยะเวลา support 2 เดือน